Aktuelt

Simulatortest 28082020

Septemberbrevet 2020

Her er årets tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å ta kontakt på hamn@kinn.kommune.no.   Covid 19 og båttrafikken...