Aktuelt

Frida Rogne

FRIDA VERT NY KVALITET- OG MILJØANSVARLEG I FLORØ HAMN

Frida Rogne har takka ja til stillinga som kvalitet- og miljøansvarleg i Florø hamn, og vil starte hos oss 01. mars. Frida jobbar i dag på Informasjon og service som webansvarleg i Kinn kommune, og har mellom anna jobba mykje med digitalisering og forbetring samt...

Havnespy spreidd over eit større område i Florø-bassenget

Mellombelse undersøkingar stadfestar spreiing av havnespy i Florøbassenget. Kystverket og Havforskingsinstituttet vurderer at stein frå Mortingbåen kan nyttast til å dekke til ein del av forekomstane. Det er no planlagd ei større kartlegging av havnespy i slutten av juni i Florø.

les mer