Aktuelt

Ulike bilete frå siste halvåret i Florø hamn

Nye anbodsruter og Kystverket sine planer for utdjuping var drøfta på brukarmøtet

Mandag 06. desember var det duka for brukarmøte i Florø hamn. Formålet for dei halvårlege brukarmøtene er dialog med brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde. Kystverket var tilstade for å orientere om planane rundt oppstart av...

Saman om grøn skipsfart

Saman om grøn skipsfart Florø hamn går inn på eigarsida av selskapet Skipskraft, og dermed skal dei saman med SFE drifte landstraumsanlegga i Florø. Tettare samarbeid Florø Hamn opna i juni sine...

les mer