Aktuelt

Brukarmøte i Florø hamn

«- Neste brukarmøte vert i den nye kollektivterminalen!»

02. juni vart det arrangert brukarmøte i Florø hamn. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året.  Byggeprosjektet på Fugleskjærkaia nærmar seg ferdigstilling, og neste brukarmøte...