Aktuelt

Framside Hamneplan 2020-2040

Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø

Oppdatert 16.12.2020, kl 1150: Då er saka i si heilhet også tilgjengelig i Kinn kommune sin innsynsportal: https://innsyn.onacos.no/kinn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=45&     Pga. teknisk feil ligg ikkje sak 184/20 Hamneplan for Florø 2020-2040...

Desemberbrevet 2020

Desemberbrevet 2020 Dette er årets fjerde og siste utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøtene. Om du ønskjer å delta på brukarmøte 11....

les mer

Høyring: Regulativ 2021

Høyring: Regulativ 2021 av Linda Mortensen Midtbø ​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 29.10.2020...

les mer