Aktuelt

Framside Hamneplan 2020-2040

Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø

Oppdatert 16.12.2020, kl 1150: Då er saka i si heilhet også tilgjengelig i Kinn kommune sin innsynsportal: https://innsyn.onacos.no/kinn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=45&     Pga. teknisk feil ligg ikkje sak 184/20 Hamneplan for Florø 2020-2040...

Septemberbrevet 2020

Septemberbrevet 2020 Her er årets tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir...

les mer