Aktuelt

Brukarmøte i Florø hamn

«- Neste brukarmøte vert i den nye kollektivterminalen!»

02. juni vart det arrangert brukarmøte i Florø hamn. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året.  Byggeprosjektet på Fugleskjærkaia nærmar seg ferdigstilling, og neste brukarmøte...

Saman om grøn skipsfart

Saman om grøn skipsfart Florø hamn går inn på eigarsida av selskapet Skipskraft, og dermed skal dei saman med SFE drifte landstraumsanlegga i Florø. Tettare samarbeid Florø Hamn opna i juni sine...

les mer