I dei neste to vekene skal det asfalterast ved den nye kollektivterminalen. Dette kan berøre både båttrafikk og passasjerer.
Sjå plan for dette arbeidet her.

Asfaltering april 2022

Asfaltering april 2022

Pastellgrønt:
25.04/26.04 – Asfalt på alle fortausområder
Rødt:
27.04 – Asfalt i kjøresonene under tak og området innenfor lagerbygg
Blått:
28.04 – Bergensbåten bør legge til på østsiden av kai denne dagen
Irrgrønt:
02.05 – Ferjebru i vest blir ikkje berørt. Ferjebru i øst kan bli noe berørt. Starter ikkje asfaltering foran denne før båtrutene er kommet til land 0800-0930. Asfalt er kjørbar etter ca 1-1,5 time