Venterom på Fugleskjærkaia

Venterom på Fugleskjærkaia

Venterom på Fugleskjærkaia Venterommet på Fugleskjærkaia er eit rom dei fleste reisande har eit minne ifrå. Minner fra og vente på «bergensbåten» før ein helgetur, pendling til og fra jobb eller skule. Kanskje minnet er å søke ly frå regnet mens ein venter på nokon...
Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia utlysning

Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia utlysning

Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia utlysning   Byggeprosjektet er no lyst ut på Doffin No er endelig prosjektet med å bygge ny kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia aust lyst ut att . Link: https://doffin.no/Notice/Details/2020-382072...
Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan Oppdatering av framdriftsplan Førebels framdriftsplan for utlysing av byggeprosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia var i løpet av februar 2020. Det har vert behov for naudsynte avklaringar med diverse aktørar,...
Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse På brukarmøte desember 2019 var det annonsert at iht førebels framdriftsplan for prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia at anbodet skulle lysast ut innan slutten av januar 2020. Grunna diverse forseinkingar har det...
Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret Hamnestyre har vedtekne endringar i prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. For å sikre realisering av prosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia har Hamnestyret i Flora Hamn KF vedteke å redusere størrelsen...