Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Ny utlysning av konkurranse    Slik som annonsert på brukarmøtet 09.12.2019 arbeider Flora Hamn KF mot utlysing av Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. Førebels framdriftsplan er utlysning innan slutten av januar 2020. Atterhald om endring. Det vil...
Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Oppmerkings arbeidet er ferdig og nye skilt er kommen på plass.   Flora Hamn KF i samarbeid med Florø parkering har arbeida mot eit tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia. Dette for å unngå feilparkeringar og situasjonar som ikkje er heldige med tanke på...
Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia   I dag har arbeidet med ny oppmerking på Fugleskjærkaia begynt. Prosjektleiar, Hamneinspektør  og Flora Parkering har utført oppmerkings arbeidet og neste veke kjem skilta opp. Flora Hamn KF vil takke alle aktørane som brukar området...
Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Totalentreprisekonkurranse Fugleskjærkaia – kollektivterminal og kontorbyggVi beklagar å måtte melde frå at det er avgjera å avvise samtlege tilbod innkome i konkurransen.Avgjersla er fatta på grunnlag av en grundig vurdering, herunder er det innhenta juridisk bistand...
BREEAM Sertifisering

BREEAM Sertifisering

BREEAM SertifiseringNår vi snakkar om den nye kollektivterminal og kontorbygget på Fugleskjærkaia, sier vi at prosjektet skal BREEAM sertifiserast og at ambisjonen er å nå sertifisering nivå Excellent.Men kva er eigentlig BREEAM og kva betyr det at bygget skal BREEAM...