Vi inviterer til brukarmøte 4. juni!

Vi inviterer til brukarmøte 4. juni!

Tid: 4. juni 2024 kl. 10.00-12.00 Stad: Kantina i Hamnehuset, 2. etasje Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er opent for alle. Kaffe og enkel servering! Velkomen!...
Endringar i merkinga av innseglinga til Florø

Endringar i merkinga av innseglinga til Florø

Kystverket v/OV Utvær har gjort følgjande endringar i merkinga av innseglinga til Florø: (03-04.05.2024) Temp 1 Grøn LB med karakter QG (0,2+0,8), i posisjon N 61* 36,042` E 004* 59,791` Temp 2 Raud LB med karakter ISO R 6s (3+3), i posisjon N 61* 36,151` E 005*...