Vi inviterar til nytt brukarmøte 14.12

Vi inviterar til nytt brukarmøte 14.12

Florø Hamn inviterar til  brukarmøte Tid:     12. desember 2023 kl 0830-1030 Stad:   Kantina i Hamnehuset, 2. etasje Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent...
Havnespy spreidd over eit større område i Florø-bassenget

Havnespy spreidd over eit større område i Florø-bassenget

Mellombelse undersøkingar stadfestar spreiing av havnespy i Florøbassenget. Kystverket og Havforskingsinstituttet vurderer at stein frå Mortingbåen kan nyttast til å dekke til ein del av forekomstane. Det er no planlagd ei større kartlegging av havnespy i slutten av...
Florø Hamn inviterar til brukarmøte 7. juni 2023

Florø Hamn inviterar til brukarmøte 7. juni 2023

Florø Hamn inviterar til sommarens brukarmøte Tid:     7. juni 2023 kl 10-12 Stad:   Kantina i Hamnehuset, 2. etasje Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent...
Florø hamn inviterar til brukarmøte 9. desember

Florø hamn inviterar til brukarmøte 9. desember

Florø hamn inviterar til brukarmøte 9. desember Florø hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 09.desember kl 10 – i kantina i 2. etasje i den nye kollektivterminalen.   Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine...