Høyring: Hamneplan 2020 – 2040 er revidert

Høyring: Hamneplan 2020 – 2040 er revidert

Høyring: Hamneplan 2020 – 2040 er revidert Hamneplan for Florø 2020-2040 skal reviderast annakvart år. I desember var det to år sidan kommunestyret vedtok planen, og la dei store linjene. Difor vedtok hamnestyret 26.01.2023 ei mindre oppdatering av planen til å...
Bente er ny administrasjonsansvarleg i Florø hamn

Bente er ny administrasjonsansvarleg i Florø hamn

Bente er ny administrasjonsansvarleg i Florø hamn Denne veka starta Bente Karin Larsen i stillinga som administrasjonsansvarleg i Florø hamn. Bente har brei erfaring frå administrasjon og sosialfagleg arbeid, og har jobba i både privat, statleg og kommunal sektor. Ho...
Høyring: Regulativ 2023

Høyring: Regulativ 2023

Høyring: Regulativ 2023 ​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 18.10.2022 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2023, og desse vert no sendt på høyring før endeleg...
«- Neste brukarmøte vert i den nye kollektivterminalen!»

«- Neste brukarmøte vert i den nye kollektivterminalen!»

«- Neste brukarmøte vert i den nye kollektivterminalen!» 02. juni vart det arrangert brukarmøte i Florø hamn. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. ...