Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde

Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde

Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde Frå 01 juli 2020 sett vi ned farvassavgifta frå kr 0,25/bt til kr 0,15/bt. Minsteavgift og rabattar står uendra. Farvassavgifta skal dekke kommunen sine kostnader knytt til oppgåvene nemnt i hamne- og...
No kan du lese årsmeldingane for 2019

No kan du lese årsmeldingane for 2019

No kan du lese årsmeldingane for 2019 av Linda Mortensen Midtbø I årsmeldingane for Florø hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva vi jobba med i 2019 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Florø hamn KF hadde ei omsetning på...
I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift

I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift

I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift av Linda Mortensen Midtbø Laurdag 13 juni åpnar gjesteservicehuset for full drift att, og du vil no kunne nytte sanitæranlegget heile døgnet.   Vi har hatt ei forsiktig åpning av tilbodet tidlegare, og har hatt...
Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni

Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni

Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni ​Florø hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 15 juni kl 10 på Quality Hotel Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to...