Junibrevet 2020

Junibrevet 2020

Junibrevet 2020 Her er årets andre utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev, og dette kjem i samband med at vi held brukarmøte 15 juni. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å...
Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att Gjesterservicehuset er no opna opp att og er klar for besøkande.   For å sikre gode nok smitteverntiltak knytt til covid-19 må vi avgrense åpningstidende på sanitæranlegget. Toalett og dusj vil difor kun vere åpent frå kl 08 til...
Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi (SFE) har signert ein intensjonsavtale om elektrifisering av Florø hamn. Sjøfarten står for 67% av klimagassutsleppa i Florø, og sjølv om dette inkluderar sjøgåande...