I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift

I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift

I helga åpner gjesteservicehuset for ordinær drift av Linda Mortensen Midtbø Laurdag 13 juni åpnar gjesteservicehuset for full drift att, og du vil no kunne nytte sanitæranlegget heile døgnet.   Vi har hatt ei forsiktig åpning av tilbodet tidlegare, og har hatt...
Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni

Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni

Florø hamn inviterer til brukarmøte 15. juni ​Florø hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 15 juni kl 10 på Quality Hotel Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to...
Junibrevet 2020

Junibrevet 2020

Junibrevet 2020 Her er årets andre utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev, og dette kjem i samband med at vi held brukarmøte 15 juni. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å...
Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att Gjesterservicehuset er no opna opp att og er klar for besøkande.   For å sikre gode nok smitteverntiltak knytt til covid-19 må vi avgrense åpningstidende på sanitæranlegget. Toalett og dusj vil difor kun vere åpent frå kl 08 til...