Høyring: Regulativ 2021

Høyring: Regulativ 2021

Høyring: Regulativ 2021 av Linda Mortensen Midtbø ​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 29.10.2020 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for hamnerådet 2021, og desse vert...
Septemberbrevet 2020

Septemberbrevet 2020

Septemberbrevet 2020 Her er årets tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å ta kontakt på hamn@kinn.kommune.no.   Covid 19...
Innseglinga til Florø: ROV undersøkingar i veke 32/33

Innseglinga til Florø: ROV undersøkingar i veke 32/33

Innseglinga til Florø: ROV undersøkingar i veke 32/33 Kystverket varslar om at det i løpet av kommande veke vil bli utført ROV-undersøkingar i innseglinga til Florø. Det er Seløy Undervannsservice og fartyet M/S Nautilus Survey som skal gjere undersøkingane.    ...
Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde

Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde

Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde Frå 01 juli 2020 sett vi ned farvassavgifta frå kr 0,25/bt til kr 0,15/bt. Minsteavgift og rabattar står uendra. Farvassavgifta skal dekke kommunen sine kostnader knytt til oppgåvene nemnt i hamne- og...
No kan du lese årsmeldingane for 2019

No kan du lese årsmeldingane for 2019

No kan du lese årsmeldingane for 2019 av Linda Mortensen Midtbø I årsmeldingane for Florø hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva vi jobba med i 2019 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Florø hamn KF hadde ei omsetning på...