Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø

Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø

Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø Oppdatert 16.12.2020, kl 1150: Då er saka i si heilhet også tilgjengelig i Kinn kommune sin innsynsportal: https://innsyn.onacos.no/kinn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=45&     Pga....
Brukarmøte og kollektivterminal

Brukarmøte og kollektivterminal

Brukarmøte og kollektivterminal Brukarmøtet i Florø hamn KF vart til slutt eit bra møte, men kun for dei som var fysisk til stade.   Dessverre gjorde teknisk krøll at den digitale delen av gjennomføringa måtte avsluttast. Det vert difor avtalt at det vert sett...
Desemberbrevet 2020

Desemberbrevet 2020

Desemberbrevet 2020 Dette er årets fjerde og siste utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøtene. Om du ønskjer å delta på brukarmøte 11. desember er du hjertelig velkommen. Sjå florohamn.no/aktuelt/ for...
Florø hamn inviterer til brukarmøte 11 desember

Florø hamn inviterer til brukarmøte 11 desember

Florø hamn inviterer til brukarmøte 11 desember Florø hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 11 desember kl 10 i Festsalen på Florø Samfunnshus. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og...