Høyring: Regulativ 2022

Høyring: Regulativ 2022

Høyring: Regulativ 2022 ​​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 18.10.2021 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2022, og desse vert no sendt på høyring før endeleg...
Saman om grøn skipsfart

Saman om grøn skipsfart

Saman om grøn skipsfart Florø hamn går inn på eigarsida av selskapet Skipskraft, og dermed skal dei saman med SFE drifte landstraumsanlegga i Florø. Tettare samarbeid Florø Hamn opna i juni sine første landstraumsanlegg for skipstrafikk i Florø. På kaia i Florø...
Landstraumsanlegga i Florø hamn

Landstraumsanlegga i Florø hamn

Landstraumsanlegga i Florø hamn Plassering Landstraumsanlegg kan no nyttast på Fugleskjærkaia: Kai A Kai C Kai E Botnastranda: Kai G   Bestillingsinformasjon: Bestilling av landstraum gjerast via hamnevakta/SafeSeaNet på samme måte som andre tenester (som vatn,...
Ny kollektivterminal, landstraum og godshamn engasjerte på brukarmøtet

Ny kollektivterminal, landstraum og godshamn engasjerte på brukarmøtet

Ny kollektivterminal, landstraum og godshamn engasjerte på brukarmøtet Fredag 28. mai var det duka for brukarmøte i Florø hamn. Formålet for dei halvårlege brukarmøtene er dialog med brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde. Ny kollektivterminal,...