BREEAM Sertifisering

av

BREEAM Sertifisering

Når vi snakkar om den nye kollektivterminal og kontorbygget på Fugleskjærkaia, sier vi at prosjektet skal BREEAM sertifiserast og at ambisjonen er å nå sertifisering nivå Excellent.

Men kva er eigentlig BREEAM og kva betyr det at bygget skal BREEAM sertifiserast.

«BREEAM: Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method som er ein internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs berekraftige eigenskaper. BREEAM var lansert i 1990 og over 530 000 bygg har blitt sertifisert i over 70 land.» (BRE GLOBAL LTD 2016)

 KART over alle sertifisert BREEAM-vurderinger sidan 2008. 

«BREEAM er med på å skape bevissthet blant eigarar, brukarar, prosjekterande og driftsansvarlige rundt fordelane ved å sjå bærekraft i et livsløpsperspektiv.

BREEAM klassifiseringar (Sertifiseringsnivå)

Hver BREEAM-klassifisering tilsvara følgande ytelse:

  1. Outstanding: mindre enn øverste 1 % av nybygg (innovasjon)
  2. Excellent: øverste 10 % av nybygg (beste praksis)
  3. Very Good: øverste 25 % av nybygg (svært god praksis)
  4. Good: øverste 50 % av nybygg (gjennomsnittlig god praksis)
  5. Pass: øverste 75 % av nybygg (standard god praksis)»  (BRE GLOBAL LTD 2016)

Bygget vil bli det første bygget i Sogn og Fjordane som BREEAM sertifiserast og når vi no går inn i Kinn Kommune og Vestland Fylke, vil bygget bli det første BREEAM sertifiserte bygg i Kinn kommune og det einaste nord for Bergen området innan Vestland fylke.   

«BREEAM har som formål og gi bygg med lav miljøpåverking samt å sikre at beste miljøpraksis brukas i planlegginga, prosjektering, oppføringa og drifta av bygg og det bygde miljøet.» (BRE GLOBAL LTD 2016)

Drone bilde: (Roger Anzjøn,2018). «Framtidig utsikt 5. etg mot Flora Sentrum»

Kvifor skal bygget BREEAM sertifiserast :

Flora hamn KF skal vere ei «grøn» hamn, og gjev mellom anna miljørabattar på avgiftene til båtar som går på miljøvennleg drivstoff. Det er vedteke i hamnestyret at prosjekt (Kollektivterminal og kontorbygg med utomhus) skal BREEAM-sertifiserast.

«Bærekraftige bygningar kan ha en rekke fordeler for de som bor og jobbar i de. Standardar som BREEAM bidrar til å skape arbeidsplasser med god innandørs luftkvalitet, god belysning og dagslysnivå og høgare oppfatningar av termisk og akustisk komfort enn gjennomsnittskontor. Som et eksempel på den effekten slike faktorar kan ha, undersøkast av World Green Building Council, siar betre innandørs luftkvalitet kan bidra til å forbetre personellproduktivitetsnivået med så mye som 8-11% Rapport: Health, Wellbeing and Productivity in Offices, var sponset  av  JLL, Lend Lease and Skanska.» (Building Research Establishment Ltd 2019)

Vil du har meir informasjon angåande BREEAM ?

All informasjon angåande BREEAM er frå referanser :

  • «BREEAM-NOR for nybygg 2016» «teknisk manual SD5075NOR-VER1.1.»  LINK  ©BRE GLOBAL LTD 2016

  • «Why choose BREEAM» «Creating productive and healthy places to live and work»  LINK  © Copyright Building Research Establishment Ltd 2019 

  • Bilete: Roger Anzjøn, FREQUENCY 2018

 

Andrea Bjørkaas Hall
Prosjektleiar