Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia   I dag har arbeidet med ny oppmerking på Fugleskjærkaia begynt. Prosjektleiar, Hamneinspektør  og Flora Parkering har utført oppmerkings arbeidet og neste veke kjem skilta opp. Flora Hamn KF vil takke alle aktørane som brukar området...
Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Totalentreprisekonkurranse Fugleskjærkaia – kollektivterminal og kontorbyggVi beklagar å måtte melde frå at det er avgjera å avvise samtlege tilbod innkome i konkurransen.Avgjersla er fatta på grunnlag av en grundig vurdering, herunder er det innhenta juridisk bistand...
BREEAM Sertifisering

BREEAM Sertifisering

BREEAM SertifiseringNår vi snakkar om den nye kollektivterminal og kontorbygget på Fugleskjærkaia, sier vi at prosjektet skal BREEAM sertifiserast og at ambisjonen er å nå sertifisering nivå Excellent.Men kva er eigentlig BREEAM og kva betyr det at bygget skal BREEAM...
Nye parkeringsskilt på Fugleskjærkaia

Nye parkeringsskilt på Fugleskjærkaia

Nye parkeringsskilt på FugleskjærkaiaSom tidlegare nemt i marsbrevet så kjem det nye parkeringsskilt på Fugleskjærkaia.Dagens Fugleskjærkaia legg ikkje opp til gode og trygge løysingar, og det er dagleg feilparkeringar og situasjonar som ikkje er heldige med tanke på...
Oppdatering byggeprosjekt

Oppdatering byggeprosjekt

Byggeprosjekt på Flora Hamn si heimesida er oppdater til eit blogg format.Slik kjem vi i større grad å nytte heimeside for å halde dykk oppdatert angåande byggeprosjektet, samt via Flora Hamn KF si Facebook side.I løpet av de siste månader har det hendt mykje,...
Ny kollektivterminal og nytt kontorbygg på Fugleskjærskaia

Ny kollektivterminal og nytt kontorbygg på Fugleskjærskaia

Ny kollektivterminal og nytt kontorbygg på Fugleskjærskaia av Andrea Bjørkaas Hall Fugleskjærskaia er knutepunktet for reisande til og frå Florø og innfallsporten til regionen frå sjøen.Her går Hurtigruten, ekspressbåten Bergen-Nordfjord, Kystvegekspressen...