Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Ny utlysning av konkurranse    Slik som annonsert på brukarmøtet 09.12.2019 arbeider Flora Hamn KF mot utlysing av Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. Førebels framdriftsplan er utlysning innan slutten av januar 2020. Atterhald om endring. Det vil...
Junibrevet 2019

Junibrevet 2019

Junibrevet 2019 av Linda Mortensen Midtbø Dette er tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort staus om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller...