Florø Hamn inviterar til sommarens brukarmøte

Tid:     7. juni 2023 kl 10-12

Stad:   Kantina i Hamnehuset, 2. etasje

Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle.

Påmelding med namn og bedrift til hamn@kinn.kommune.no. Vi ynskjer påmelding innan 6. juni kl 12.

Kom gjerne med innspel til møtet i samme e-post. På den måten bidreg både brukarar og tilsette i hamna til eit godt møte med riktig innhald.

Velkomen!