Florø hamn inviterar til brukarmøte 9. desember

av

Florø hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 09.desember kl 10 – i kantina i 2. etasje i den nye kollektivterminalen.

 

Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle.

 

Påmelding med namn og bedrift til hamn@kinn.kommune.no og påmeldingsfristen er 7.desember kl 12.

Kom gjerne med innspel til møtet i samme e-post.

 

 

Velkommen!

 

 

Terminal fra nordøst