Byggeprosjekt

Venterom på Fugleskjærkaia

Venterommet på Fugleskjærkaia er eit rom dei fleste reisande har eit minne ifrå. Minner fra og vente på «bergensbåten» før ein helgetur, pendling til og fra jobb eller skule. Kanskje minnet er å søke ly frå regnet mens ein venter på nokon som kjem med båten. Uansett...

Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan Oppdatering av framdriftsplan Førebels framdriftsplan for utlysing av byggeprosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia var i løpet av februar 2020. Det...

les mer

Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse På brukarmøte desember 2019 var det annonsert at iht førebels framdriftsplan for prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia at anbodet skulle lysast...

les mer

Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret Hamnestyre har vedtekne endringar i prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. For å sikre realisering av prosjektet kollektivterminal og kontorbygg på...

les mer