Hamner

Fugleskjærskaia

Florø sentrum

Gunhildvågen

Botnastranda

Fiskerikai

Se oversikt her

Kringleskjæret

Oversikt over Florø hamn KF sine offentlege kaier
Her finn du oppdatert oversikt over våre kaier. Dei offentlege kaiene i Florø er lokalisert på Fugleskjærskaia og i hamnebassenget i Florø sentrum, Gunhildvågen, Hesteneset og Botnastranda. Vi gjer merksam på at informasjon på BarentsWatch, Kystinfo, og andre tenester som hentar informasjon derfrå, ikkje er oppdatert.