Styret

Styret for Florø hamn KF Kinn kommune 

Styret for Florø hamn KF vert oppnevnt av kommunestyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige på Kinn kommune si postliste. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Kinn kommune si oversikt over politikarane.  

 

Styremedlemmer

Vidar Grønnevik (Høgre) – styreleiar

Petter Karl Refsnes (Arbeiderpartiet) – nestleiar

Jacob Nødseth (Venstre) – styremedlem

Geir Henning Seljeseth (Senterpartiet) – styremedlem

Kjell Hafstad – tilsettrepresentant

 

Varamedlemmer:

Anett Berg (Høgre)

Solveig Willis (Arbeiderpartiet)

Karoline Korneliussen Skår (Venstre)

Marianne Kvamme (Senterpartiet)

Tore Hovden (tilsettrepresentant)

 

Møter 2020

27 januar

16 mars

24 april

15 juni

31 august

08 oktober

04 november

11 desember

 

Brukarmøter vert 15 juni og 11 desember.

 

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov.