Styret

Styret for Florø hamn KF  

Styret for Florø hamn KF vert oppnevnt av kommunestyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige på Kinn kommune si postliste. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Kinn kommune si oversikt over politikarane.

Styremedlemmer:

  • Vidar Grønnevik (Høgre) – styreleiar
  • Petter Karl Refsnes (Arbeiderpartiet) – nestleiar
  • Jacob Nødseth (Venstre) – styremedlem
  • Geir Henning Seljeseth (Senterpartiet) – styremedlem
  • Kjell Hafstad – tilsettrepresentant

Varamedlemmer:

  • Anett Berg (Høgre)
  • Solveig Willis (Arbeiderpartiet)
  • Karoline Korneliussen Skår (Venstre)
  • Marianne Kvamme (Senterpartiet)
  • Tore Hovden (tilsettrepresentant)

Møter 2021:

10 februar

22 mars

3 mai

4 juni

9 september

21 oktober

10 desember.

 

Brukarmøter vert 28 mai og 06 desember.

 

 

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov.