Styret

Styret for Florø hamn KF Kinn kommune 

Styret for Florø hamn KF vert oppnevnt av kommunestyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige på Kinn kommune si postliste. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Kinn kommune si oversikt over politikarane.

Styremedlemmer:

  • Vidar Grønnevik (Høgre) – styreleiar
  • Petter Karl Refsnes (Arbeiderpartiet) – nestleiar
  • Jacob Nødseth (Venstre) – styremedlem
  • Geir Henning Seljeseth (Senterpartiet) – styremedlem
  • Kjell Hafstad – tilsettrepresentant

Varamedlemmer:

  • Anett Berg (Høgre)
  • Solveig Willis (Arbeiderpartiet)
  • Karoline Korneliussen Skår (Venstre)
  • Marianne Kvamme (Senterpartiet)
  • Tore Hovden (tilsettrepresentant)

Møter 2020:

27 januar – 16 mars – 24 april – 15 juni – 31 august
08 oktober – 04 november – 11 desember

Brukarmøter vert 15 juni og 11 desember.

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov.