Styret

Styret i Florø hamn

Foto: Truls Kleiven

 

 

Styret for Florø hamn KF  

Styret for Florø hamn KF vert oppnevnt av kommunestyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige i Kinn kommune sin møteplan. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Kinn kommune si oversikt over politikarane.

Styremedlemmer:

  • Arlene Vågene  – styreleiar
  • Oscar Bergheim – nestleiar
  • Miriam Nesje – styremedlem
  • Gustav Johan Nydal – styremedlem
  • Henriette Hatling – tilsettrepresentant

Varamedlemmer:

  • 1. vara: Malvin Horne
  • 2. vara: Bengt Solheim-Olsen
  • 3. vara: Solveig Willis
  • 4. vara: Bente Nilsen

Møter 2024:

25. januar

18. mars

05. juni

05. september

30. oktober

28. november

 

Brukarmøter vert 04. juni og 16. desember.

 

 

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov.