Styret

Hamnesjef og styret i Florø hamn 2022/23

Styret for Florø hamn KF  

Styret for Florø hamn KF vert oppnevnt av kommunestyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige på Kinn kommune si postliste. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Kinn kommune si oversikt over politikarane.

Styremedlemmer:

  • Vidar Grønnevik (Høgre) – styreleiar
  • Petter Karl Refsnes (Arbeiderpartiet) – nestleiar
  • Jacob Nødseth (Venstre) – styremedlem
  • Geir Henning Seljeseth (Senterpartiet) – styremedlem
  • Tore Hovden – tilsettrepresentant

Varamedlemmer:

  • Anett Berg (Høgre)
  • Solveig Willis (Arbeiderpartiet)
  • Karoline Korneliussen Skår (Venstre)
  • Marianne Kvamme (Senterpartiet)
  • Henriette Hatling (tilsettrepresentant)

Møter 2023:

26 januar

20 mars

02 mai

07 juni

06 september

13 oktober

29 november

 

Brukarmøter vert 07 juni og 11 desember.

 

 

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov.