Florø lufthamn engasjerte på brukarmøtet

av

Det var godt oppmøte og mange gode diskusjoner på gårsdagens brukarmøte. Av alle sakene var det flyplassdiskusjonen som engasjerte mest. Flyplass er viktig for hamna i Florø! Eit forutsigbart rutetilbod med konkurransedyktige prisar gjer at ein kan legge til rette for mannskapsbytte, servicetenester og andre viktige oppdrag. Her vart den maritime næringa samd om å samle seg og jobbe meir aktivt.

 

Takkar alle brukarar for godt oppmøte. Om det er sakar de saknar eller har innspel til, ta kontakt med hamnesjefen.

 

Presentasjonen frå brukarmøtet finn de her: Presentasjon brukarmøtet 10.12.18

Referatet frå brukarmøtet finn de her: Referat frå brukarmøtet 10.12.18

Flyplassoppropet finn de her: Næringslivet mobilisere for FOT

Vedlegg med det endeleg flyplassoppropet sendt ut 20.12.18: Næringslivet for FOT- signert opprop