Framdriftsplan anbodskonkurranse

av

På brukarmøte desember 2019 var det annonsert at iht førebels framdriftsplan for prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia at anbodet skulle lysast ut innan slutten av januar 2020.

Grunna diverse forseinkingar har det ikkje vert høve å lyse ut iht plan.

Til orientering: ny førebels framdriftsplan er utlysing av anbod planlagt i løpet av februar.

Utlysning av prosjektet vil bli annonsert på både Florø hamn KF sin heimeside og Facebook side.