FRIDA VERT NY KVALITET- OG MILJØANSVARLEG I FLORØ HAMN

av

Frida Rogne har takka ja til stillinga som kvalitet- og miljøansvarleg i Florø hamn, og vil starte hos oss 01. mars. Frida jobbar i dag på Informasjon og service som webansvarleg i Kinn kommune, og har mellom anna jobba mykje med digitalisering og forbetring samt sakshandsaming og oppfølging av politisk arbeid.
 
Velkommen til oss, vi ser fram til å få deg med på laget!
Frida Rogne