Gjekk du glipp av brukarmøtet no i juni – her finn du eit oppsummering

av

Godt oppmøte og gode diskusjonar skildrar sommarens brukarmøte i Florø hamn KF. Det er god aktivitet for tida, tross utfordrande tider, og dette skaffar press på tilgjengelige kaimeter. På siste brukarmøte hadde hamnevakta ekstra fokus på god dialog, for å utnytte tilgjengeleg kaimeter best mogleg, samt det vart drøfta høve for utviding. Vi var også innom status på vedlikehald og tryggleik på kaiene våre, samt forbetring av infrastrukturen, inkl landstraum.

 

Presentasjonen frå møtet finn de her: Presentasjon

Referatet frå møtet finn de her: Referat

Gjenstand til fare for sjøtrafikken