Gjesteservicehuset er opna opp att

av

Gjesterservicehuset er no opna opp att og er klar for besøkande.

 

For å sikre gode nok smitteverntiltak knytt til covid-19 må vi avgrense åpningstidende på sanitæranlegget. Toalett og dusj vil difor kun vere åpent frå kl 08 til 11 kvar dag. Vaskesmaskin og resten av servicehuset vert elles tilgjengeleg heile døgnet for betalande gjestar. Oppslag og ytterlegare informasjon er hengt opp både på betalingsautomatane  og andre strategiske plassar. Det kan bli nokre endringar i løpet av sesongen, og vi vil jobbe for eit best mogleg tilbod for dei besøkande. Vi oppfordrar alle til å ta omsyn og halde avstand, og følje informasjonen som vert gitt.

 

Grunna den reduserte åpningstida vil døgnleiga bli redusert til kr 200.

 

Flora Hamn KF frå aust