Grunnundersøkingar i innseglinga til Florø 20. august – 9. september

av

Multiconsult skal på vegne av Kystverket foreta geotekniske grunnundersøkingar i innseglinga til Florø havn.

Grunnundersøkingane vil foregå innafor følgande område:

(1) 61° 36.157′ N, 05° 00.028′ E

(2) 61° 36.219′ N, 05° 00.685′ E

(3) 61° 36.144′ N, 05° 00.741′ E

(4) 61° 36.079′ N, 05° 00.058′ E

Arbeidsfarty står fast under boring, og det er kablar over og under vatn i området. Passerande farty må tilpasse farten og halde god avstand. For nærmare opplysningar, kontakt båtførar Jan Petter Ågotnes på tlf. 415 13 282.

Kart: 26, 27, 479.