Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

av

Hamneorganisering og ny hamne- og farvasslov var sentrale tema når brukarane, hamnestyret og dei tilsette var samla til brukarmøte på Victoria hotell. Når det gjeldt førstnemnde er dette satt på vent til 2021, mens den nye hamne- og farvasslova vert venta å tre i kraft allereie til nyttår. I tillegg var meir handfaste løysingar rundt fendring, avfall og ny kollektivterminal nokre av temaene som engasjerte.

 

Takkar for godt oppmøte. Om det er saker de saknar eller har innspel til, ta kontakt med hamnesjefen. 

Ha ein riktig fin sommar.

 

 

Presentasjonen frå brukarmøtet finn du her: Presentasjon 140619

Referat frå brukarmøtet finn du her: Referat 140619