Høyring: Hamneplan 2020 – 2040 er revidert

av

Hamneplan for Florø 2020-2040 skal reviderast annakvart år. I desember var det to år sidan kommunestyret vedtok planen, og la dei store linjene. Difor vedtok hamnestyret 26.01.2023 ei mindre oppdatering av planen til å gjelde dagens situasjon.

Hamnestyret har vedtatt at denne planen skal ligge på heimesidene til Florø hamn på høyring, før den vert sendt kommunestyret for referatsak.

Har du høyringsinnspel, sender du det til hamn@kinn.kommune.no, merka «Høyringsinnspel, revidert hamneplan 2023«.

Høyringsperiode er 03.02. – 20.02.2023.

 

Revidert hamneplan pr 26.01.2023 finn de her: Hamneplan 2020-2040, revisjon 2023.

Hamneplan vedtatt i kommunestyret (original): Hamneplan 2020-2040, original

Handsaming i hamnestyret 26.01.2023: Sak 005/23 

Framside Hamneplan 2020-2040