Høyring: Regulativ 2021

av

​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 29.10.2020 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for hamnerådet 2021, og desse vert no sendt på høyring før endeleg godkjenning i dei respektive kommunestyra.

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift

 

Hamnestyret i Florø hamn KF vedtok 04.11.2020 vederlag for Florø hamn KF for 2021. Desse vert no sendt på høyring.

 

Høyringsinnspel vert sendt til hamn@kinn.kommune.no innan 25.11.2020.

 

Avgiftsregulativ Alden 2021, farvassavgift

Sakshandsamingsgebyr Alden 2021

Vederlag 2021 Florø hamn KF

 

Vedlikehald av blink