Høyring: Regulativ 2022

av

​​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 18.10.2021 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2022, og desse vert no sendt på høyring før endeleg godkjenning i dei respektive kommunestyra.

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift

 

Hamnestyret i Florø hamn KF vedtok 21.10.2021 vederlag for Florø hamn KF for 2022. Desse vert no sendt på høyring.

 

Høyringsinnspel vert sendt til hamn@kinn.kommune.no innan 24.11.2021.

 

Avgiftsregulativ Alden 2022, farvassavgift

Sakshandsamingsgebyr Alden 2022

Vederlag 2022 Florø hamn KF

Ytterøyane på veg ut til oppdrag