Høyring: Regulativ 2023

av

​Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 18.10.2022 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2023, og desse vert no sendt på høyring før endeleg godkjenning i dei respektive kommunestyra.

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift

 

Hamnestyret i Florø hamn KF vedtok 21.10.2022 vederlag for Florø hamn KF for 2023. Desse vert no sendt på høyring.

 

Høyringsinnspel vert sendt til hamn@kinn.kommune.no innan 01.12.2022.

 

Avgiftsregulativ Alden 2023, farvassavgift

Sakshandsamingsgebyr Alden 2023

Vederlag 2023 Florø hamn KF

Kollektivterminalen