Høyring: Regulativ 2024 – Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr

av

Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 19.10.2023 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2024, og desse vert no sendt på høyring før endeleg godkjenning i dei respektive kommunestyra.

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift

 

Høyringsinnspel vert sendt til hamn@kinn.kommune.no innan 20.11.2023.

 

Avgiftsregulativ Alden 2024, farvassavgift

Sakshandsamingsgebyr Alden 2024

Terminal fra nordøst