ISPS – Kurs

Nedenfor følger linken og veileder til hvordan du registrerer deg for å ta kurset. Kurset tar ca. 20-30 minutter å gjennomføre og koster 480,- eks. mva per deltaker. Kurset faktureres de ulike firmaene om ikke annet er avtalt, og er gyldig så lenge det ikke skjer store endringer i havnen/ havneanlegget som krever oppdatert eller ny opplæring.

Før kurset kan tas i bruk, må firmaet tegne en transportsikringsavtale slik at dette blir registrert i systemet.

  1. Gå inn på linken- KLIKK HER
  2. Registrer deg med navn, mail og telefon
  3. Trykk neste og registrer «Havn/region» og «Firma»
  4. Trykk «OK, fortsett», se over om informasjonen ser riktig ut og trykk «Ja, dette er riktig» eller «nei, ikke riktig»
  5. Når riktig informasjon er bekreftet får du tilsendt en engangskode på SMS eller mail. Deretter kan du fortsette til pålogging.
  6. Trykk på start kurs og velg «grunnleggende ISPS-kurs» under «Aktiviteter i programmet».
  7. Når du har gjennomført Leksjon 1 og 2, trykk deg tilbake til «Videre til programoversikt» og gjennomfør «Avsluttende test».
  8. Når «Avsluttende test» er bestått, sender du kursbeviset til kontaktperson i havnen/ havneadministrasjonen/havnevakt slik at disse får registrert at dere har godkjent kurs. Eventuelt vil adgangskort bli utstedt.

NB! Etter 12 mnd blir dataopplysninger slettet fra systemet. Ved behov for nytt kursbevis etter denne perioden må kurset tas på nytt.