Kollektivterminal og godshamnlokasjon engasjerte på brukarmøtet

av

Måndag 09.12.19 hadde Flora hamn KF siste av årets to brukarmøter. Bygging av kollektivterminal og lokasjon av framtidig godshamn er dei to største sakene Flora hamn KF jobbar med for øyeblikket, og desse skapte gode diskusjonar. Ellers hadde driftsleiar Ørjan Storesund ein gjennomgang av vedlikehaldstatus på alle kaiene, og sr. hamneinspektør Tore Hovden fortalte om kva erfaringar vi gjort oss med den nye hamnebåten og kva den kan nyttast til. Meir om dette kan de lese i referatet.

Referatet frå brukarmøtet finn de her.

Presentasjonen frå brukarmøtet finn der her.