Landstraum

Landstraum i Florø

Hamnevakt

 

Tlf: +47 913 18 000 (24/7)
e-post: hamn@kinn.kommune.no

 

Bestilling av landstraum gjerast via hamnevakta/SafeSeaNet på samme måte som andre tenester (som vatn, fortøyning og renovasjon).

 

Oversikt landstraum i Norge: lavutslipp.kystverket.no

Landstraumsanlegg

Fugleskjærkaia

A

C

E

Botnastranda kai G

Botnastranda Kai G

Botnastranda

Kai G 

Pris:

Kr 2,50 pr kWh + 800,- for på og avkobling.*

 

(*Desse prisane gjeld spesifikt for dei Enova-støtta landstraumsanlegga satt opp i 2021. For anna landstraum (mindre anlegg), sjå Florø hamn sitt regulativ.

Vedtatt i styret i Skipskraft AS, 15.12.2023)

 

Operasjon:

Anlegga er i utgangspunktet sjølvbetjent, men hamnevakta kan bestillast for
assistanse til oppkopling og start. Dette er å tilrå ved førstegangs bruk.

Landstraum:

Det er Florø Hamn KF og SFE som saman driftar anlegga.

Fugleskjærskaia
A

Spenning (V): 400/440/690

Effekt (kW): 800

Frekvens: 50/60

Tilkoblingstype: IEC 603090

Standard: IEEE 80005-3

Tilkoblingspunkt: 2 stk.

Fugleskjærskaia
C

Spenning (V): 400/440/690

Effekt (kW): 800

Frekvens: 50/60

Tilkoblingstype: IEC 603090

Standard: IEEE 80005-3

Tilkoblingspunkt: 2 stk.

Fugleskjærskaia
E

Spenning (V): 400/440/690

Effekt (kW): 800

Frekvens: 50/60

Tilkoblingstype: IEC 603090

Standard: IEEE 80005-3

Tilkoblingspunkt: 2 stk.

Botnastranda
Kai G

Spenning (V): 400/440/690

Effekt (kW): 800

Frekvens: 50/60

Tilkoblingstype: IEC 603090

Standard: IEEE 80005-3

Tilkoblingspunkt: 2 stk.