Mellombels status, rehabilitering kai D, Fugleskjærkaia

av

Det var tidlegare i år varsla at konkurransen om rehabilitering av kai D på Fugleksjærkaia måtte avlysast pga forverring av tilstanden på kaia: https://florohamn.no/rehabilitering-av-kai-d-hurtigrutekaia-fugleskjaerkaia/

Vi har framleis full fokus på framdrift i saka, og ny utlysing vil komme så snart som råd, men det tek noko lengre tid enn først venta å få ei god nok oversikt over tilstand og metode for rehabilitering. Oppdatering kjem når vi har meir informasjon. Dei midlertidige tiltaka/restriksjonane som er gjennomført er uendra og gjeld framleis.