No kan du lese årsmeldingane for 2017

av

I årsmeldingane for Flora hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva dei jobba med i 2017 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Flora hamn KF hadde ei omsetning på kr 12 044 249,- og netto driftsresultat var på kr 2 405 165,-.

Årsmelding 2017 Flora hamn KF
Årsmelding 2017 Alden Hamneområde

Bilde: Hamnesjef Linda Mortensen Midtbø