Nov/des 2021: Endringar i parkeringsmønster på Fugleskjærkaia for ein kort periode

av

23.11.2021:

Frå i dag og ein månad fram i tid vert det graving i området mellom Elkjøp-bygget og Hurtigrutekaia. Dette for å oppgradere vassrøyr. Det vert difor gjort endringar på parkeringsområdet. Sjå skisse til høgre for oppdatert parkeringsplan i denne perioden.

Alternativ parkering