Ny kollektivterminal, landstraum og godshamn engasjerte på brukarmøtet

av

Fredag 28. mai var det duka for brukarmøte i Florø hamn. Formålet for dei halvårlege brukarmøtene er dialog med brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde.

Ny kollektivterminal, landstraumsanlegg og godshamn var nokre av emnene som var drøfta. Presentasjonen finn de her: Presentasjon frå brukarmøtet 28.05.2021

Bilde brukarmøte 28.05.2021