Nye anbodsruter og Kystverket sine planer for utdjuping var drøfta på brukarmøtet

av

Mandag 06. desember var det duka for brukarmøte i Florø hamn. Formålet for dei halvårlege brukarmøtene er dialog med brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde.

Kystverket var tilstade for å orientere om planane rundt oppstart av utdjupingsprosjektet til Florø og siste oppdatert informasjon frå fylkeskommunen om nye anbodsruter vart presentert. Det vart også gitt tilbakemelding på innspela frå brukarane. Dette og mykje meir finn de i presentasjonen frå møtet.

Presentasjonen finn de her: Presentasjon frå brukarmøtet 06.12.2021

Ulike bilete frå siste halvåret i Florø hamn