Hjem / Nyheter / Frida vert ny kvalitet- og miljøansvarleg i Florø hamn

Frida Rogne har takka ja til stillinga som kvalitet- og miljøansvarleg i Florø hamn, og vil starte hos oss 01. mars.

10. november 2023

Frida jobbar i dag på Informasjon og service som webansvarleg i Kinn kommune, og har mellom anna jobba mykje med digitalisering og forbetring samt sakshandsaming og oppfølging av politisk arbeid.
Velkommen til oss, vi ser fram til å få deg med på laget!