Hjem / Nyheter / Høyring: Regulativ 2024 – Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr

Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. Hamnerådet vedtok 19.10.2023 farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2024, og desse vert no sendt på høyring før endeleg godkjenning i dei respektive kommunestyra.

23. oktober 2023