Hjem / Nyheter / Vi inviterar til nytt brukarmøte 14.12

Florø Hamn inviterar til brukarmøte.

12. desember 2023

Tid: 12. desember 2023 kl. 08.30-10.30
Stad: Kantina i Hamnehuset, 2. etasje
Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle.

Kom gjerne med innspel til møtet i samme e-post. På den måten bidreg både brukarar og tilsette i hamna til eit godt møte med riktig innhald.

Kaffe og enkel servering!

Velkomen!