Hjem / Nyheter / Vi inviterer til brukarmøte 4. juni!

Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er opent for alle.

15. mai 2024

Tid: 4. juni 2024 kl. 10.00-12.00
Stad: Kantina i Hamnehuset, 2. etasje

Kaffe og enkel servering.

Velkomen!

Har du innspel til tema?

Send oss innspel på e-post: hamn@kinn.kommune.no