Aktuelle tema

Innsyn og postlister - Florø hamn KF

Florø hamn KF føl same reglement rundt innsyn/postlister m.m som Kinn kommune, og alt rundt innsyn i Florø hamn KF finn du på heimesidene til Kinn kommune.

Innsyn i Kinn kommune, inkludert Florø hamn KF:

Oversiktsside over innsyn

Om innsynsrett, journalføring og openheit

Møteplan/saksdokument styret i Florø hamn KF (møteprotokoller vert publisert fortløpande same stad i etterkant av møta)

Postlister

Søk i dokument/journalposter

Send inn innsynskrav

Hygienesertifikat for skip

Kinn kommune er godkjend av Helsedirektoratet til å utføre inspeksjon for å skrive ut og forlenge hygienesertifikat for skip
– SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE
– EXTENSION of SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE
i medhald av IHR-forskrift , §21 / Internasjonalt helsereglement.

Bestilling av inspeksjon må ein kontakte Kinn kommune sitt sentralbord, tlf. 57756000

Sjå nettsida til Kinn kommune for meir informasjon.

Rutebåtar i Florøbassenget

Informasjon om rutetilbudet i Florøbassenget – Barekstad, Fanøy, Batalden, Rognaldsvåg, Kinn, Veiesund, Stavang, Svanøy, Askrova – finn du hos Fjord1. Merk at det må tingast plass for bil. Alle båtane går frå Fugleskjærskaia i Florø. Det er venterom på austre enden av kaia.

Marine grunnkart for Sunnfjord, Nordfjord og Sogn

Alden hamneområde har bidratt til økonomisk støtte for utvikling av marine grunnkart i farvatnet til medlemskommunane:

Norges geologiske undersøkelser (NGU) har kartlagt havbotnen i store delar av tidlegare Sogn og Fjordane i svært høg oppløysing. NGU sin serie med marine grunnkart i målestokk 1:20 000 omfattar blant anna kart over botntypar, helling, ankringsforhold, gravbarheit, botnfellingsområder og havbotnterreng. Karta er fritt tilgjengelege for alle. NGU har tilrettelagt data for ulike bruksgrupper, og marine grunnkart kan både studerast på internett, brukast i eigne karttenester og lastast ned for vidare analysar.

Finn dei marine grunnkarta her.

Fiskerihamner i Kinn kommune

For å få oversikt over fiskerihamner i Kinn kommune gjer du følgjande:

  1. Gå inn på www.kystinfo.no
  2. Zoom inn på aktuelt område på kartet, i dette tilfellet Kinn kommune.
  3. Velg temalag: ‘Fiskeri og havbruk’ -> ‘Fiskerihavner’

Tenesta kystinfo.no er eit gratis infomrasjonstilbod frå Kystverket.

Historia om Fugleskjærene og Fugleskjærkaia: Kaia som møteplass - og betydning for Florø by
Flora Historielag har i sitt sogeskrift Floraminne (publisert 2017) ein artikkel om Fugleskjærkaia. Vi har vert så heldig å få dele denne på var heimeside, til spennande lesing for alle brukarar av Fugleskjærkaia. Takk til Bjørg Mikalsen og Flora Historielag for at vi får dele denne.

Artikkelen finn de her.