Kjelder til informasjon om hamn og sjø og maritim sektor generelt 

Informasjon og data:
Kystverket
BarentsWatch
Kystinfo
Marine grunnkart
SSB – statistikk sjøtransport

 

 

Andre hamner i Vestland fylke:
Nordfjord havn – Kinn, Stryn, Gloppen

Bremanger hamn

Port of Nordfjordeid

Aurland hamn

Bergen havn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonar og samarbeid:
Norske Havner – medlemsforening

Hub for Ocean – nettverksorganisasjons for aktørar i dei havbasert næringane.

Ocean Hyway Cluster – arenaprogram med fokus på maritim hydrogen.