Hamnebåt

Florø hamn brukar båten i vårt daglege arbeid både i Florø og Alden hamneområde.
Den er kan også leigast av andre, både private og andre offentlige
etatar ved behov. Ta kontakt med oss for meir informasjon og prisar, hamn@kinn.kommune.no (driftsleiar Ørjan Storesund) eller tlf 913 18 000.

 

Prisar 2023

Utleige av hamnebåten «Ytterøyane» utan drivstoff og mannskap:
 
Kr 1390 pr time, maks kr 11 120 per kalenderdøgn.
 
Drivstoff er ikkje inkludert og vert fakturert etter faktisk forbruk. Båten må til ein kvar tid ha to mannskap. Båtførar leigast frå Florø hamn, mens den som leigar båten kan velje om ein stiller med mannskap nummer to sjølv eller vil leige vedkommande av Florø hamn. Pris for båtførar/mannskap:
– Dagtid (normal arbeidsdag mellom 08:00-15:00) kr 790,- pr time
– Kveld/natt/helg (alt utanom normale arbeidsdagar mellom 08:00-15:00) kr 1590,- pr time
 
Alle prisar er eks mva.