Oppdatering av framdriftsplan

av

Oppdatering av framdriftsplan

Førebels framdriftsplan for utlysing av byggeprosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia var i løpet av februar 2020.

Det har vert behov for naudsynte avklaringar med diverse aktørar, inkludert fylkeskommunen. Dette har dessverre resultert i at utlysning iht førebels framdriftsplan ikkje har vert mogleg.

Oppdatering angåande utlysning av anbod vil skje umiddelbar via Florø hamn KF sin heimeside og Facebook side.