Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

av

Ny utlysning av konkurranse 

 

Slik som annonsert på brukarmøtet 09.12.2019 arbeider Flora Hamn KF mot utlysing av Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia.

Førebels framdriftsplan er utlysning innan slutten av januar 2020. Atterhald om endring.

Det vil bli gjeven ein meir detaljert framdriftsplan snarast høve.

Utsmykking

 

Ved byggeprosjektet er det planlagt å plassere ein utsmykking på austre del av Fugleskjærkaia.

Hamnestyret har vedteke at ein tro kopi av original «Florø-lykta» i støypejern plasserast på Fugleskjærkaia.

«Florø-lykta» skal igjen bli eit midtpunkt i Florø.

Det er fremdeles ledig areal i bygget

 

Om du er interessert ta kontakt med

prosjektleiar Andrea C.N Bjørkaas

Telefon: 98907309

E-post:  andrea.bjorkaas@kinn.kommune.no