Oppmerking Fugleskjærkaia

av

Oppmerking Fugleskjærkaia

 

I dag har arbeidet med ny oppmerking på Fugleskjærkaia begynt. Prosjektleiar, Hamneinspektør  og Flora Parkering har utført oppmerkings arbeidet og neste veke kjem skilta opp.

Flora Hamn KF vil takke alle aktørane som brukar området som har vist stor samarbeidsvilje og kommen med innspel til oppmerking slik oppmerking blir både brukar vennleg og resultere i eit tryggare trafikkbilde på Fugleskjærkaia

 

Parkeringstiltak blir satt i verk 14.10.2019, Kl. 08:00.