Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018 av Linda Mortensen Midtbø Nekkøyosen ligg rett vest av Florø. Kystverket er ansvarlege for arbeidet.   Delen som skal utdjupast er Haneholmstaren, 8,8 m grunnen NØ av Nekkøyosen lykt. Det skal utdjupast til 14 m djupne....