Hjem / Tenester / Avfallshandtering

Avfallshandtering

I samsvar med Forskrift 2004-06-01 nr 931 om begrensing av forurensing har Florø hamn KF mottaksordning for avfall og lasterestar frå farty. Alle farty skal levere avfallet til Florø hamn KF med mindre dei har ein akseptabel lagringskapasitet som gjev grunnlag for levering i neste hamn.

Image of an ocean

Felles avfallsplan for hamner i sjøområda til Kinn kommune (sør for Bremanger) er delt opp i to delar.

Lenker til avfallsplan for hamner i Kinn kommune (sør for Bremanger):

Del A: 
Offentlege hamner, den offentlege gjestebrygga og industrihamner i Kinn kommune (sør for Bremanger).

Last ned Del A

Del B:

Private småbåthamner i Kinn kommune (sør for Bremanger).

Last ned Del B

Avfallsdunk 1

Avfallsdunk 2

Kinn kommune v/ dei respektive hamneselskapa vil leggje til rette for rapportering av avvik

Slik melder du avvik:
Fyll ut avviksskjema for påstand om utilstrekklege mottaksforhold ved alle hamner i Kinn kommune (sør for Bremanger) sitt sjøområde, også hamner som ikkje er nemnt over og i avfallsplanen.

Send skjemaet til hamn@kinn.kommune.no

Skjemaet vert journalført i avvikssystemet til Florø hamn KF og teke vidare til hamneansvarleg for den aktuelle hamna. Hamneansvarleg skal innan tre veker gje deg ei tilbakemelding om korleis avviket vil bli løyst. Dersom du ikkje er nøgd med tilbakemeldinga kan du klage til Fylkesmannen i Vestland.

Bilde av Ørjan Storesund

Lurer du på noko? Ta kontakt med meg!

Ørjan Storesund
Driftsleiar

Mobil: +47 93 65 07 37
E-post: orjan.storesund@kinn.kommune.no